Tiếng Việt English Chinese
QUY ĐỊNH MUA NHÀ TẠI VIỆT NAM CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
QUY ĐỊNH MUA NHÀ TẠI VIỆT NAM CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
1. Điều kiện để người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam: Khoản 2 Điều 65 Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở quy định: “Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư thì được sở hữu nhà ở theo quy định của Luật nhà ở. Trường hợp mua nhà ở tại Việt Nam thì được sở hữu nhà ở theo quy định của Nghị Quyết 19/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức,
  Chi tiết分类
Video

参观

在线:

1

今天:

23

这个月:

239

参观:

54741
  • 注册我们的通讯
Ourcity Facebook twitter google
Copyright 2014 Our City. All rights reserved.